Evaluation of the efficacy of immunotherapy for non-resectable mucosal melanoma

Antoine Moya-Plana, Ruth Gabriela Herrera Gómez, Caroline Rossoni, Laurent Dercle, Samy Ammari, Isabelle Girault, Séverine Roy, Jean Yves Scoazec, Stephan Vagner, François Janot, Alexander M.M. Eggermont, Caroline Robert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

46 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Evaluation of the efficacy of immunotherapy for non-resectable mucosal melanoma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen