Evidence-based imaging in non-CNS nonaccidental injury

Rick R. Van Rijn, Huub G.T. Nijs, Kimberly E. Applegate, Rob A.C. Bilo

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Evidence-based imaging in non-CNS nonaccidental injury'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen