Evidence for polygenic adaptation to pathogens in the human genome

Josephine T. Daub, Tamara Hofer, Emilie Cutivet, Isabelle Dupanloup, Lluis Quintana-Murci, Marc Robinson-Rechavi, Laurent Excoffier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

118 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Evidence for polygenic adaptation to pathogens in the human genome'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Landbouw en Biologie

Medicijnen en Levenswetenschappen