Evolving imaging technology: Contrast-enhanced Doppler ultrasound is early and rapid predictor of tumour response

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditoriaal

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)995-996
Aantal pagina's2
TijdschriftAnnals of Oncology
Volume16
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - jul. 2005
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit