Excellent translational research in oncology: A journey towards novel and more effective anti-cancer therapies

A. Rajan, A. Berns, U. Ringborg, J. Celis, B. Ponder, C. Caldas, D. Livingston, R. G. Bristow, T. T. Hecht, T. Tursz, H. van Luenen, P. Bono, T. Helander, K. Seamon, J. F. Smyth, D. Louvard, A. Eggermont, W. H. van Harten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Excellent translational research in oncology: A journey towards novel and more effective anti-cancer therapies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen