Executive dysfunction 25 years after treatment with cranial radiotherapy for pediatric lymphoid malignancies

Ilse Schuitema, Leo De Sonneville, Gertjan Kaspers, Helena Van Der Pal, Anne Uyttebroeck, Cor Van Den Bos, Anjo Veerman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Executive dysfunction 25 years after treatment with cranial radiotherapy for pediatric lymphoid malignancies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Sociale wetenschappen