Expansion of embryonic and adult neural stem cells by in utero electroporation or viral stereotaxic injection

Benedetta Artegiani, Christian Lange, Federico Calegari

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

23 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Expansion of embryonic and adult neural stem cells by in utero electroporation or viral stereotaxic injection'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen