Expert opinion in melanoma: The sentinel node; EORTC Melanoma Group recommendations on practical methodology of the measurement of the microanatomic location of metastases and metastatic tumour burden

Alexander C.J. van Akkooi, Alain Spatz, Alexander M.M. Eggermont, Martin Mihm, Martin G. Cook

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

30 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Expert opinion in melanoma: The sentinel node; EORTC Melanoma Group recommendations on practical methodology of the measurement of the microanatomic location of metastases and metastatic tumour burden'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen