Exploring the human lacrimal gland using organoids and single-cell sequencing

Marie Bannier-Hélaouët, Yorick Post, Jeroen Korving, Marc Trani Bustos, Helmuth Gehart, Harry Begthel, Yotam E. Bar-Ephraim, Jelte van der Vaart, Rachel Kalmann, Saskia M. Imhoff, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

51 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Exploring the human lacrimal gland using organoids and single-cell sequencing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen