Exposure to intravenous posaconazole in critically ill patients with influenza: A pharmacokinetic analysis of the POSA-FLU study

Ruth Van Daele, Joost Wauters, Erwin Dreesen, Jerina Boelens, Eric Nulens, Piet Lormans, Lore Vanderbeke, Cato Jacobs, Bart Rijnders, Paul E. Verweij, Roger J. Brüggemann, Isabel Spriet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Exposure to intravenous posaconazole in critically ill patients with influenza: A pharmacokinetic analysis of the POSA-FLU study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen