Exposure–response analyses of abiraterone and its metabolites in real-world patients with metastatic castration-resistant prostate cancer

M. van Nuland, S. L. Groenland, A. M. Bergman, N. Steeghs, H. Rosing, N. Venekamp, A. D.R. Huitema, J. H. Beijnen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

18 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Exposure–response analyses of abiraterone and its metabolites in real-world patients with metastatic castration-resistant prostate cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen