Expression and interdependencies of pluripotency factors LIN28, OCT3/4, NANOG and SOX2 in human testicular germ cells and tumours of the testis

A J M Gillis, H Stoop, K Biermann, R J H L M van Gurp, E Swartzman, S Cribbes, A Ferlinz, M Shannon, J W Oosterhuis, L H J Looijenga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

118 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Expression and interdependencies of pluripotency factors LIN28, OCT3/4, NANOG and SOX2 in human testicular germ cells and tumours of the testis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen