Expression of human MRP6, a homologue of the multidrug resistance protein gene MRP1, in tissues and cancer cells

Marcel Kool, Marcel Van Der Linden, Marcel De Haas, Frank Baas, Piet Borst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Expression of human MRP6, a homologue of the multidrug resistance protein gene MRP1, in tissues and cancer cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen