Expression of the glucocorticoid receptor and its isoforms in relation to glucocorticoid resistance in childhood acute lymphocytic leukemia

Wim J E Tissing, Melchior Lauten, Jules P P Meijerink, Monique L den Boer, Jan Willem Koper, Peter Sonneveld, Rob Pieters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

45 Citaten (Scopus)

Samenvatting

In vitro prednisolone resistance is a poor prognostic factor in the treatment of childhood acute lymphoblastic leukemia (ALL). In a cohort of 54 children with ALL, a lower expression of the glucocorticoid receptor (GR), but not the relative expression levels of the GR-alpha, GR-beta and GR-P isoforms, was associated with in vitro prednisolone resistance.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1279-81
Aantal pagina's3
TijdschriftHaematologica
Volume90
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - sep. 2005
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Expression of the glucocorticoid receptor and its isoforms in relation to glucocorticoid resistance in childhood acute lymphocytic leukemia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit