Expression of the glucocorticoid receptor and its isoforms in relation to glucocorticoid resistance in childhood acute lymphocytic leukemia

Wim J E Tissing, Melchior Lauten, Jules P P Meijerink, Monique L den Boer, Jan Willem Koper, Peter Sonneveld, Rob Pieters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

45 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Expression of the glucocorticoid receptor and its isoforms in relation to glucocorticoid resistance in childhood acute lymphocytic leukemia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen