Expression of the outcome predictor in acute leukemia 1 (OPAL1) gene is not an independent prognostic factor in patients treated according to COALL or St Jude protocols

Amy Holleman, Monique L den Boer, Meyling H Cheok, Karin M Kazemier, Deqing Pei, James R Downing, Gritta E Janka-Schaub, Ulrich Göbel, Ulrike B Graubner, Ching-Hon Pui, William E Evans, Rob Pieters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

17 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Expression of the outcome predictor in acute leukemia 1 (OPAL1) gene is not an independent prognostic factor in patients treated according to COALL or St Jude protocols'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen