Expression of the PDGF alpha-receptor 1.5 kb transcript, OCT-4, and c-KIT in human normal and malignant tissues. Implications for the early diagnosis of testicular germ cell tumours and for our understanding of regulatory mechanisms

Camilla Palumbo, Kees van Roozendaal, Ad J Gillis, Ruud H van Gurp, Hannie de Munnik, J Wolter Oosterhuis, E Joop van Zoelen, Leendert H Looijenga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

81 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Expression of the PDGF alpha-receptor 1.5 kb transcript, OCT-4, and c-KIT in human normal and malignant tissues. Implications for the early diagnosis of testicular germ cell tumours and for our understanding of regulatory mechanisms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen