Expression profiling of adult acute lymphoblastic leukemia identifies a BCR-ABL1-like subgroup characterized by high non-response and relapse rates

Judith M Boer, Jasper E Koenders, Bronno van der Holt, Carla Exalto, Mathijs A Sanders, Jan J Cornelissen, Peter J M Valk, Monique L den Boer, Anita W Rijneveld

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

71 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e261-4
TijdschriftHaematologica
Volume100
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - jul. 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit