Extravasatie van cytostatica. Hoe de schade kan worden beperkt

J. Oostendorp, A. D.R. Huitema, J. H.M. Schellens, J. H. Beijhen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Extravasation of cytotoxic drugs may cause severe tissue damage. Extravasation of cytotoxic agents has been estimated to have a frequency ranging from 0.1 to 6.5% of all cytotoxic infusions. In this review several cytostatic agents, known to cause severe local toxicity, are described and possible therapeutic management is recommended. Recently registered cytotoxic agents and newly available forms of therapeutic management will be emphasized.

Vertaalde titel van de bijdrageHow the damage can be limited. Extravasation of cytotoxic drugs
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1013-1018
Aantal pagina's6
TijdschriftPharmaceutisch Weekblad
Volume137
Nummer van het tijdschrift29
StatusGepubliceerd - 19 jul. 2002
Extern gepubliceerdJa

Trefwoorden

  • Antineoplastic agents
  • Drug toxicity
  • Extravasation
  • Risk management
  • Therapeutics

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Extravasatie van cytostatica. Hoe de schade kan worden beperkt'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit