Eyeing Up New Wnt Pathway Players

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftKort overzichtpeer review

23 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The Wnt signaling pathway controls cell fate decisions during animal development and the self-renewal and repair of adult tissues. In this issue, Ye et al. (2009) and Junge et al. (2009) reveal how an unusual Wnt receptor-ligand complex associated with a spectrum of retinal diseases instructs vascular development in the retina.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)227-229
Aantal pagina's3
TijdschriftCell
Volume139
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 16 okt. 2009
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Eyeing Up New Wnt Pathway Players'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit