EZH2-regulated DAB2IP is a medulloblastoma tumor suppressor and a positive marker for survival

Michiel Smits, Sjoerd van Rijn, Esther Hulleman, Dennis Biesmans, Dannis van Vuurden, Marcel Kool, Christine Haberler, Eleanora Aronica, William P. Vandertop, David P. Noske, Thomas Wurdinger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

64 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'EZH2-regulated DAB2IP is a medulloblastoma tumor suppressor and a positive marker for survival'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen