EZHIP/CXorf67 mimics K27M mutated oncohistones and functions as an intrinsic inhibitor of PRC2 function in aggressive posterior fossa ependymoma

Jens Martin Hübner, Torsten Müller, Dimitris N. Papageorgiou, Monika Mauermann, Jeroen Krijgsveld, Robert B. Russell, David W. Ellison, Stefan M. Pfister, Kristian W. Pajtler, Marcel Kool

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

94 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'EZHIP/CXorf67 mimics K27M mutated oncohistones and functions as an intrinsic inhibitor of PRC2 function in aggressive posterior fossa ependymoma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen