Factors determining the effect of prophylactic cranial irradiation (PCI) in patients with stage-III nonsmall cell lung cancer: exploratory subgroup analyses of the NVALT-11/DLCRG-02 phase-III study

W. J.A. Witlox, B. L.T. Ramaekers, H. J.M. Groen, A. M. Dingemans, J. Praag, J. Belderbos, V. van der Noort, H. van Tinteren, M. A. Joore, D. K.M. De Ruysscher

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1528-1531
Aantal pagina's4
TijdschriftActa Oncologica
Volume58
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 3 okt. 2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit