Fail-fast in respiratory syncytial virus vaccine development

Sjanna B. Besteman, Louis J. Bont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditoriaal

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)410-412
Aantal pagina's3
TijdschriftAmerican Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
Volume200
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 15 aug. 2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit