Failure-to-rescue in patients undergoing surgery for esophageal or gastric cancer

on behalf of, Dutch Upper GI Cancer Audit group, Dutch Upper GI Cancer Audit group

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

49 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Failure-to-rescue in patients undergoing surgery for esophageal or gastric cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen