Fanconi anemia gene mutations are not involved in sporadic Wilms tumor

Muriel A. Adank, Heidi Segers, Saskia E. Van Mil, Yvette M. Van Helsdingen, Najim Ameziane, Ans M.W. Van Den Ouweland, Anja Wagner, Hanne Meijers-Heijboer, Marcel Kool, Jan De Kraker, Quinten Waisfisz, Marry M. Van Den Heuvel-Eibrink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

3 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Bi-allelic germline mutations of the Fanconi anemia (FA) genes, PALB2/FANCN and BRCA2/FANCD1, have been reported in a few Wilms tumor (WT) patients with an atypical FA phenotype. Therefore, we screened a random cohort of 47 Dutch WT cases for germline mutations in these two FA-genes by DNA sequencing and Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MLPA). Although several cases appeared to carry missense variants, no bi-allelic pathogenic mutations were identified, indicating that bi-allelic mutations in these FA-genes do not contribute significantly to the occurrence of WT. Pediatr Blood Cancer.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)742-744
Aantal pagina's3
TijdschriftPediatric Blood and Cancer
Volume55
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - okt. 2010
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fanconi anemia gene mutations are not involved in sporadic Wilms tumor'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit