Fanconi anemia gene mutations are not involved in sporadic Wilms tumor

Muriel A. Adank, Heidi Segers, Saskia E. Van Mil, Yvette M. Van Helsdingen, Najim Ameziane, Ans M.W. Van Den Ouweland, Anja Wagner, Hanne Meijers-Heijboer, Marcel Kool, Jan De Kraker, Quinten Waisfisz, Marry M. Van Den Heuvel-Eibrink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fanconi anemia gene mutations are not involved in sporadic Wilms tumor'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology