Farmacogenetica van sunitinib in gemetastaseerd niercel carcinoom: Pharmacogenetics of sunitinib in metastatic renal cell carcinoma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Samenvatting

Op 13 september 2017 promoveerde M.H.M. Diekstra cum laude aan de Universiteit Leiden op het proefschrift ‘Pharmacogenetics of sunitinib in metastatic renal cell carcinoma’. Aanleiding voor dit onderzoek waren studies binnen het SUTOX-consortium, een samenwerking van zes medische centra in Nederland (LUMC, Erasmus MC, Radboudumc, UMCG, AvL en VUmc). Het onderzoek werd uitgevoerd op de afdelingen Klinische Farmacie & Toxicologie en Medische Oncologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) onder begeleiding van prof. dr. H.-J. Guchelaar (ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog), prof. dr. A.J. Gelderblom (internist-oncoloog) en dr. J.J. Swen (ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog, associate professor Farmacogenetica). Dit is een weergave van de belangrijkste resultaten uit het onderzoek. (NED TIJDSCHR ONCOL 2018;15:69-71
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)69-71
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Oncologie (NTvO)
Volume15
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit