Farmacokinetiek en farmacodynamiek van fenobarbital tijdens therapeutische hypothermie voor neonaten met asfyxie

M. P.H. Van Den Broek, A. D.R. Huitema, F. Groenendaal, H. L.M. Van Straaten, M. Toet, A. C.G. Egberts, C. M.A. Rademaker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

3 Citaten (Scopus)
Vertaalde titel van de bijdragePharmacokinetics and pharmacodynamics of phenobarbital during therapeutic hypothermia in asphyxiated newborns
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)103-106
Aantal pagina's4
TijdschriftPharmaceutisch Weekblad
Volume147
Nummer van het tijdschrift24
StatusGepubliceerd - 15 jun. 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit