Fast and Straightforward Method for the Quantification of Pazopanib in Human Plasma Using LC-MS/MS

Remy B. Verheijen, Bas Thijssen, Hilde Rosing, Jan H.M. Schellens, Lianda Nan, Nikkie Venekamp, Jos H. Beijnen, Neeltje Steeghs, Alwin D.R. Huitema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fast and Straightforward Method for the Quantification of Pazopanib in Human Plasma Using LC-MS/MS'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen