Fatal thrombotic microangiopathy after a single dose of gemcitabine as fourth-line palliative treatment for metastasized ductal breast carcinoma

Anna E.C.A.B. Willemsen, Carla M.L. Van Herpen, Pieter Wesseling, Peter Bult, Hanneke W.M. Van Laarhoven

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)462-465
Aantal pagina's4
TijdschriftActa Oncologica
Volume50
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - apr. 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit