Fatigue and relating factors in high-risk breast cancer patients treated with adjuvant standard or high-dose chemotherapy: A longitudinal study

Peter Nieboer, Ciska Buijs, Sjoerd Rodenhuis, Caroline Seynaeve, Louk V.A.M. Beex, Elsken Van Der Wall, Dick J. Richel, Marianne A. Nooij, Emile E. Voest, Pierre Hupperets, Nanno H. Mulder, Winette T.A. Van Der Graaf, Els M. TenVergert, Harm Van Tinteren, Elisabeth G.E. De Vries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

86 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fatigue and relating factors in high-risk breast cancer patients treated with adjuvant standard or high-dose chemotherapy: A longitudinal study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen