Femoropopliteal arterial fibrodysplasia

J. J.A.M. Van Den Dungen, A. H. Boontje, J. W. Oosterhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

20 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Fibrodysplasia is a rare and unusual cause of obstruction of the superficial femoral or popliteal artery. Three young patients with intermittent claudication due to occlusion of the femoropopliteal artery are described. Histological examination showed destruction of the elastic and muscle fibres of the media. In one patient secondary fibrosis of the intima was seen. The adventitia showed an increase in elastin fibres in all cases. The lesions described can be respectively classified as perimedial fibroplasia, as medial dissection and as intimal fibroplasia. This is the first description of a patient with histopathologically proven perimedial fibroplasia and medial dissection of the femoropoliteal artery and the second case of intimal fibroplasia.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)396-399
Aantal pagina's4
TijdschriftBritish Journal of Surgery
Volume77
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - apr. 1990
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Femoropopliteal arterial fibrodysplasia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit