Fibrinogen Degradation Speed as a Predictor of Major Bleeding Complications During Catheter Directed Thrombolysis in Patients with Acute Lower Limb Ischaemia

Bernard Leenstra, Dirk Jan van Ginkel, Alwin D.R. Huitema, Bart A.N. Verhoeven, Evert Jan Vonken, Gert J. de Borst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)861-862
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Journal of Vascular and Endovascular Surgery
Volume61
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2021
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit