Fibronectin is a hypoxia-independent target of the tumor suppressor VHL

Hans A.R. Bluyssen, Martijn P.J.K. Lolkema, Moniek Van Beest, Michelle Boone, Cristel M.J.T. Snijckers, Maartje Los, Martijn F.B.G. Gebbink, Branko Braam, Frank C.P. Holstege, Rachel H. Giles, Emile E. Voest

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

43 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fibronectin is a hypoxia-independent target of the tumor suppressor VHL'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Immunology and Microbiology

Agricultural and Biological Sciences

Keyphrases