Field block: An additional technique of potential value for breast surgery under general anaesthesia [6]

D. Buitelaar, J. Huitink, H. Oldenburg, E. Rutgers, P. Schutte, H. Van Tinteren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)253-255
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Journal of Anaesthesiology
Volume25
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 mrt. 2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit