Finding all BRCA pathogenic mutation carriers: Best practice models

Nicoline Hoogerbrugge, Marjolijn Cj Jongmans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

15 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Finding all BRCA pathogenic mutation carriers: Best practice models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology