Five non-mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactic acidosis and stroke-like episodes phenotype adult patients with m.3243A>G mutation after kidney transplantation: Follow-up and review of the literature

Paul De Laat, Nienke Van Engelen, Jack F. Wetzels, Jan A.M. Smeitink, Mirian C.H. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

11 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Five non-mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactic acidosis and stroke-like episodes phenotype adult patients with m.3243A>G mutation after kidney transplantation: Follow-up and review of the literature'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen