Flowcytometric evaluation of cerebrospinal fluid in childhood ALL identifies CNS involvement better then conventional cytomorphology

Valérie de Haas, Rob Pieters, Alita J. van der Sluijs-Gelling, C. Michel Zwaan, Hester A. de Groot-Kruseman, Edwin Sonneveld, Rolinda L. Stigter, Vincent H.J. van der Velden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1773-1776
Aantal pagina's4
TijdschriftLeukemia
Volume35
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2021

Citeer dit