Fludarabine exposure predicts outcome after CD19 CAR T-cell therapy in children and young adults with acute leukemia

Linde Dekker, Friso G Calkoen, Yilin Jiang, Hilly Blok, Saskia R Veldkamp, Coco De Koning, Maike Spoon, Rick Admiraal, Peter Hoogerbrugge, Britta Vormoor, H Josef Vormoor, Henk Visscher, Marc Bierings, Marieke Van Der Vlugt, Harm Van Tinteren, A Laura Nijstad, Alwin D R Huitema, Kim C M Van Der Elst, Rob Pieters, Caroline A LindemansStefan Nierkens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fludarabine exposure predicts outcome after CD19 CAR T-cell therapy in children and young adults with acute leukemia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen