Fluorine-18-fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography (18F-FDG-PET/CT) for detecting metastases of Ewing sarcoma

Lianne M. Haveman, Willemijn B. Breunis, Jérémie F. Cohen, Elvira C. van Dalen, Emilia C. Owers, Uta Dirksen, Leontien C.M. Kremer, Heribert Jürgens, Henk van den Berg, Johannes H.M. Merks

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Samenvatting

This is the protocol for a review and there is no abstract. The objectives are as follows: To determine the accuracy of 18F-FDG-PET/CT imaging for detection of metastases of Ewing sarcoma (lymph node, bone, bone marrow or lung) at first diagnosis.

Originele taal-2Engels
ArtikelnummerCD012133
TijdschriftCochrane Database of Systematic Reviews
Volume2016
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 12 apr. 2016
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fluorine-18-fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography (18F-FDG-PET/CT) for detecting metastases of Ewing sarcoma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit