FoxM1 is required for execution of the mitotic programme and chromosome stability

Jamila Laoukili, Matthijs R.H. Kooistra, Alexandra Brás, Jos Kauw, Ron M. Kerkhoven, Ashby Morrison, Hans Clevers, René H. Medema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

673 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'FoxM1 is required for execution of the mitotic programme and chromosome stability'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Keyphrases