FOXR2 Stabilizes MYCN Protein and Identifies Non–MYCN-Amplified Neuroblastoma Patients With Unfavorable Outcome

Felix Schmitt-Hoffner, Sjoerd van Rijn, Umut H. Toprak, Monika Mauermann, Felix Rosemann, Anke Heit-Mondrzyk, Jens Martin Hübner, Aylin Camgöz, Sabine Hartlieb, Stefan M. Pfister, Kai Oliver Henrich, Frank Westermann, Marcel Kool

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

16 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'FOXR2 Stabilizes MYCN Protein and Identifies Non–MYCN-Amplified Neuroblastoma Patients With Unfavorable Outcome'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen