Fractures, Bone mineral density, and final height in craniopharyngioma patients with a follow-up of 16 years

Selveta S. Van Santen, Daniel S. Olsso, Marry M. Van Den Heuvel-Eibrink, Mark Wijnen, Casper Hammarstrand, Joseph A.M.J.L. Janssen, Gudmundur Johannsson, Aart J. Van Der Lely, Sebastian J.C.M.M. Neggers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fractures, Bone mineral density, and final height in craniopharyngioma patients with a follow-up of 16 years'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen