Frequencies and prognostic impact of RAS mutations in MLL-rearranged acute lymphoblastic leukemia in infants

Emma M.C. Driessen, Eddy H.J. van Roon, Jill A.P. Spijkers-Hagelstein, Pauline Schneider, Paola de Lorenzo, Maria Grazia Valsecchi, Rob Pieters, Ronald W. Stam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

75 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Frequencies and prognostic impact of RAS mutations in MLL-rearranged acute lymphoblastic leukemia in infants'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science