Frizzled7 functions as a Wnt receptor in intestinal epithelial Lgr5+ stem cells

Dustin J. Flanagan, Toby J. Phesse, Nick Barker, Renate H.M. Schwab, Nancy Amin, Jordane Malaterre, Daniel E. Stange, Cameron J. Nowell, Scott A. Currie, Jarel T.S. Saw, Eva Beuchert, Robert G. Ramsay, Owen J. Sansom, Matthias Ernst, Hans Clevers, Elizabeth Vincan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

101 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Frizzled7 functions as a Wnt receptor in intestinal epithelial Lgr5+ stem cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen