Frontiers in adjuvant therapy in stage II-III melanoma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)S60-S63
TijdschriftTumori
Volume87
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit