Full transcriptome analysis of rhabdomyosarcoma, normal, and fetal skeletal muscle: Statistical comparison of multiple SAGE libraries

Gerben J. Schaaf, Jan M. Ruijter, Fred Van Ruissen, Danny A. Zwijnenburg, Raymond Waaijer, Linda J. Valentijn, Jennifer Benit-Deekman, Antoine H.C. Van Kampen, Frank Baas, Marcel Kool

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

48 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)404-406
Aantal pagina's3
TijdschriftFASEB Journal
Volume19
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - mrt. 2005
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit