Fully Automatic Adaptive Meshing Based Segmentation of the Ventricular System for Augmented Reality Visualization and Navigation

Jesse A.M. van Doormaal, Tim Fick, Meedie Ali, Mare Köllen, Vince van der Kuijp, Tristan P.C. van Doormaal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fully Automatic Adaptive Meshing Based Segmentation of the Ventricular System for Augmented Reality Visualization and Navigation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen