Function of striatum beyond inhibition and execution of motor responses

Matthijs Vink, René S Kahn, Mathijs Raemaekers, Martijn van den Heuvel, Maria Boersma, Nick F Ramsey

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

167 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Function of striatum beyond inhibition and execution of motor responses'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen